Rovnice a nerovnice s parametry

Česká aplikace, která to jako JEDINÁ NA SVĚTĚ umí vysvětlit

Rovnice s parametry bývají studenty vnímány jako velmi složité téma. Neřeší totiž jen jednu konkrétní rovnici, ale rovnou celý soubor různých typů rovnic v závislosti na parametru. Příkladem může být kvadratická nerovnice s parametrem, která se pro určité hodnoty parametru může redukovat na lineární nerovnici. Stejně tak si studenti musí dávat pozor na to, jak je orientována parabola pro různé hodnoty parametru a nezapomenout ověřit veškeré podmínky a předpoklady.
Pro řešení rovnic a nerovnice je podstatné nejprve určit definiční obor, respektive podmínky, za kterých je úloha řešitelná. Poté je nutné ošetřit krajní případy - například potřebujeme vydělit rovnici výrazem s parametrem. Nesmíme ale dělit nulou. To znamená, že nejprve musíme určit, co se stane s rovnicí, pokud bude výraz, kterým chceme dělit nulový. Po ošetření můžeme pro zbylé hodnoty paramateru rovnici vyřešit. Nesmíme zapomenout ověřit veškeré stanovené podmínky - ty mohou omezit množinu řešení nebo hodnotu parametru, pro který je úloha řešitelná. Pokud jsme v rámci výpočtu provedli neekvivalentní operaci (například umocňování), nesmíme zapomenout provést zkoušku. Jako poslední krok při řešení rovnic s parametry je zapotřebí přehledně shrnout výsledky do diskuzní tabulky.

Důkaz - porovnání s konkurencí

Porvonali jsme aplikaci s největšími hráči na poli vzdělávání v oblasti matematiky. Všem aplikacím jsme zadali tentýž příklad.

Calculio

Detailní a korektní řešení s vysvětlením každého kroku.

Photomath

Pouhé vyjádření neznámé ze vzorce. Nemá nic společného s řešením rovnic s parametry.

Microsoft math

Jen (často částečné) řešení získané numerickými metodami. Jakýkoliv postup chybí.

Mathway

Opět pouhé vyjádření neznámé ze vzorce.

Gauthmath

Naprosto nesmyslné "řešení".

Cymath

Opět pouhé vyjádření neznámé ze vzorce.

ChatGPT

Velké jazykové modely LLM obecně nejsou vhodné pro matematiku. V podstatě ji nerozumí a vypomáhají si různými externími nástroji. V případě ChatGPT je to WolframAlpha (který rovnice a nerovnice s parametry taktéž neumí) či numerická knihovna v Pythonu, která se volá. Tak či tak půjde o numerické řešení problému, které se pak snaží napasovat na řešení typu krok za krokem. Nejsou ošetřeny podmínky, doupouští se hrubé chyby a výsledek je špatně.


Tak neváhej a vyzkoušej naše řešení.