Co a jak (ne)fotit

správně vyfocený výraz
SPRÁVNĚ Správně vyfocený výraz

výraz s rozpracovaným postupem
ŠPATNĚ Foto obsahuje i část postupu (aplikace pak bude předpokládat řešení rovnice, která je neúplná)

rozmazaný výraz
ŠPATNĚ Příliš rozmazaný výraz

více výrazů naráz
ŠPATNĚ Více příkladů vyfocených naráz

více výrazů naráz
SPRÁVNĚ Pouze jeden příklad

více výrazů naráz
SPRÁVNĚ Pokud jsou příklady příliš blízko u sebe, lze pomocí bílých rohů upravit oblast focení (stačí vzít za jeden roh)

již upravený (přepisovaný) výraz
ŠPATNĚ Výraz je již přepisovaný (krácení) s mezivýsledkem

nepodporovaná matematika
ŠPATNĚ Slovní úlohy, textové či grafické úlohy v současné době nepokrýváme

Podívej se na aktuálně pokrytá matematická témata