Aktuálně pokrytá matematika

Zjednodušování výrazů

 • Číselné výrazy
 • Mnohočleny - sčítání, odčítání, násobení
 • Zlomky - krácení, sčítání, odčítání, násobení, dělení
 • Složené zlomky
 • Usměrňování zlomků
 • Mocniny - s přirozeným, celočíselným a lomeným mocnitelem, s neznámou v mocniteli
 • Odmocniny - s přirozeným odmocnitelem, s neznámou v odmocniteli
 • Zjednodušování goniometrických výrazů - určení hodnoty, vzorce

Rozklad výrazů na součin

 • Vytýkání před závorku
 • Rozkladové vzorce
 • Kvadratické výrazy
 • Triky při rozkladu složitých výrazů

Rovnice a nerovnice


Rovnice a nerovnice s parametry